Erçimsan Holding

ERÇİMSAN Holding, 5 Ağustos 1992 tarihinde, bölge insanının ve kuruluşların bir araya gelmesi sonucunda kurulmuştur. Sermayesine ve yönetimine katıldığı kurulmuş ve kurulacak olan sermaye şirketlerine yatırım, finansman ve organizasyon desteği sağlamak amacı ile faaliyete başlamıştır.
ERÇİMSAN Holding’in ilk büyük adımı, T.C. Başbakanlık Koordinasyon Kurulu’nun 30 Temmuz 1991 tarih ve 91/34 sayılı karar ile özelleştirilmek üzere T.C. Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresine devredilen Aşkale Çimento Sanayii T.A.Ş.’yi satın almak olmuştur. 9 Nisan 1993 tarih ve 93/66 sayılı karar ile Aşkale Çimento Sanayii T.A.Ş.’nin hisselerinin %100’nü satın alarak, 17 Haziran 1993 tarihinde satış sözleşmesini imzalamıştır.
Erçimsan Holding’in halen 829 ortağı bulunmaktadır. Kuruluş aşamasında ortaklık yapısı önemli oranda; bölge insanı, müteşebbisi, esnafı, sivil kitle örgütleri, özel idare, belediyeler ve şirket çalışanlarından oluşmuştur. Şirket Ana Sözleşmesi gereği, kamu tüzel kişileri hariç, gerçek ve tüzel kişiler şirket hisselerinin %10’nundan fazlasına sahip olamazlar.
Erçimsan Holding’e bağlı ortaklıklar; Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş., Aşkale Çimento Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş., Aşkale Çimento Sigorta Hizmetleri Ltd. Şti., SANÇİM Bilecik Çimento Madencilik Beton San. Tic. Aş. ve KAVÇİM Çimento Sanayi Tic. AŞ'dir.
ERÇİMSAN Holding, tüm paydaşlarından aldığı güç ve destekle yarınlara değer katmaya, verimliliği en üst noktaya çıkarmaya ve girdiği sektörlerde lider olmaya doğru adım adım ilerlemektedir.