Değerli yatırımcılarımız, iş ortaklarımız ve kıymetli çalışanlarımız,

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de derinlemesine ve olumsuz bir şekilde etkileyen pandemi süreci, hayatlarımızda olduğu kadar ekonomik alanda da onarılamaz yaralar ve izler açmaktadır.
Küresel şirketler başta olmak üzere pandeminin ağır yükü altında ezilen onlarca sektör, ayakta kalabilmenin mücadelesini vermektedir. İçinde bulunduğumuz yapı ürünleri, inşaat ve çimento sektörleri de salgından en çok etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Bir an önce yaşadığımız bu zorlu günlerin geride kalmasını umut ediyoruz.
Covid 19 salgını döneminde ERÇİMSAN Holding ailesi olarak; sıkıntılı gidişatı en az zarar ile atlatmak için ciddi bir çaba içine girdik. Gelişmeleri ve ortaya çıkan olumsuz tabloyu; sağlıklı bir büyümenin ve kalkınmanın gerçekleştirilmesi için sırasıyla çalışanlarımızın sağlığı, iş güvenliği, toplumun ve çevrenin korunması, geliştirilmesi olarak önceliklendirdik.
Rekabetin bu denli yoğun olduğu bir sektörde büyüyebilmek ve Erzurum’da doğan markamızı milli sınırların dışına taşıma hedefimizi hayata geçirebilmek için iş yapış biçimimizdeki iyileştirme çabalarını da her zamanki gibi destekliyoruz. Yönetim ekibimizle yaptığımız Vizyon Çalıştayı ile vizyonumuzu “İş mükemmelliği anlayışıyla tüm paydaşları için değer üreten, insan odaklı, güvenilir ve çevreye saygılı, değişmeyen etik değerlere sahip, bulunduğu sektörlerde lider, sürdürülebilir büyüyen bir dünya şirketi olmak” şeklinde yeniledik. Vizyonumuzu hayata geçirmemizi sağlayacak stratejilerimizi  “İş Mükemmelliği, İnsana Yatırım & Sürdürülebilirlik, Kârlı Büyüme, İnovasyon & Dijitalizasyon, Nakit Yönetimi” olarak önceliklendirdik. Yıllardır iş yapış biçimimizi şekillendiren ve kurum kültürümüzü oluşturan değerlerimizi “Cesaret, İş Güvenliği, Dürüstlük, Sonuç Odaklılık, Aidiyet, Takım Ruhu, Sürekli Gelişim, Sorumluluk” olarak somut bir şekilde tanımladık ve tüm bu tanımların bizler için ne ifade ettiğini de yazılı hale getirdik.
Geçen bir yılın değerlendirmesine baktığımızda geride bıraktığımız bir yıl içinde tüm iş süreçlerimizin yönetilmesinde ki buna  kriz yönetimi de dahil, insan faktörünü ön planda tutarak hareket etmeye çalıştık. Salgının ilk zamanlarından bu yana paydaşlarımızın öneri ve beklentilerini de dikkate almaya büyük özen gösterdik.
Biz her zaman bir aile olduk ve bu zorlu günlerde ailemizin tek bir ferdinin dahi zarar görmemesi için çareler üretmenin yolunu aradık.
Bildiğiniz gibi tüm işletmelerimizde benimsediğimiz; çağdaş, güvenilir, rekabetçi ve dinamik yönetim anlayışıyla elde ettiğimiz kaynakları, ülkemizin enerjisine aktarmak, yola çıktığımız ilk günden bu yana vazgeçmediğimiz ilkelerin başında gelmektedir.
Unutmadığımız diğer bir gerçek de başarının zorlu bir yol olduğu ve hedeflere ulaşmak için yılmadan çalışmak gerektiği. Pandemi sürecinde bu gerçeği çok daha fazla yaşadık, gördük ve tecrübe ettik.
Her şeye rağmen sizlerle birlikte çıktığımız bu güzel yolda zoru başarmanın mutluluğu, bizlere hep umut vermektedir.
Son zamanlarda etkisini sürekli artıran sosyal ve ekonomik yaşantının tüm çıkmazlarına rağmen; paylaşma kültürünü esas alan yönetim tarzımızla 2020 yılı içinde de yeniliklerimize, yatırımlarımıza, iyileştirme ve özellikle istihdamı koruyucu atılımlarımıza devam ettik.
2021 yılında da aynı heyecanla çıtayı yükseltmeye yönelik strateji ve planlamalarımızı uygulamaktan geri kalmayacağız. Bizler geçmişte olduğu gibi bu gün de ülkemizin birlik içinde, beraberce ve çok daha fazla üreterek sorunlarını aşacağına, bu yolla aydınlık yarınlara ulaşacağına inanmaktayız.
Türk Çimento sektörü bugün, üretimde Avrupa 1’incisi, dünyada ise en büyük 4'üncü  üreticisi haline gelmiştir. Böylesi büyük bir sektör içinde; Aşkale, Trabzon, Van, Erzincan, Gümüşhane, Samsun ve Bilecik’teki çimento fabrikalarımızla güçlü bir marka olmaya devam ediyoruz. Yine; Erzurum, Bursa, Ağrı, Aşkale, Giresun, Beşikdüzü, Trabzon, Artvin, Van ve Rize'de bulunan hazır beton işletmelerimiz ürün ve hizmet kalitesinden asla ödün vermeden, sürekli bir gelişme kaydetmektedir.
Yıllık yaklaşık 14 milyon ton çimento ve 2 milyon metreküp hazır beton üretim kapasitesiyle, Türkiye çimento tüketiminin yaklaşık %20’sini karşılayacak bir büyüklüğe kavuşan ERÇİMSAN Holding, gerçekleştirdiği atılımlar sonucu çimento sektörünün en büyükleri içinde olmayı başarmıştır.
Son iki yılda koyduğumuz global vizyona paralel şekilde ihracat alanında güçlü kazanımlar elde ettik. 2021 yılı itibariyle Kavçim fabrikamızın Karadeniz’in en büyük ihracatçı çimento fabrikası olduğunu sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu vizyona paralel şekilde Ukrayna pazarındaki etkinliğimizi Kavçim Ukraine şirketimiz ile daha da arttırıyoruz.
Ülkemizin ve hatta dünyanın dört bir yanına ürün pazarlayan ERÇİMSAN Holding markaları; çevreye ve insana saygı, ürün ve hizmet kalitesinde sürekli gelişme, müşteri memnuniyeti, kişisel gelişim ve çalışanların başarı düzeyinin artırılması, yönetim sistemlerinin etkinliğini hedeflerinin odağına yerleştirmiştir.
Şirketimiz bu hedeflerine ulaşmada; insan kaynağında kaliteyi, iş sağlığında katılımı, çevresel unsurlarda yaşanabilirliği, ürün kalitesinde müşteri memnuniyetini, sosyal hayatta paylaşımcılığı, büyümede istikrarı ve tüm yönetim sistemlerinde sürdürülebilirliği sizlerden aldığı güçle her zaman daha ilerilere taşımaktadır.
Köklü bir geleneğin sahibi olan ERÇİMSAN Holding; yavrularımızın daha güzel ortamlarda eğitim görmesi için gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri, temiz bir çevre için oluşturduğu yeşil alanları ve çalışanlarının sağlık-güvenliğini sağlamak için uyguladığı dünya standartlarıyla marka değerini hep geleceğe taşımayı hedeflemektedir.
Hiç şüphesiz bunları yaparken;  şeffaflık, sorumluluk ve hesap verebilirlik prensipleri tüm yönetim süreçlerimizde, karar verme aşamalarımızda etkili olmaktadır.
Yine; bu güne kadar kaliteli insan kaynağı yetiştirmek için ortaya koyduğumuz çağdaş yöntemler, üretim süreçlerinde sürekli yenilediğimiz teknolojik sistemler ve karlı bir şekilde büyüme için verdiğimiz mücadeleyle her anlamda “bir numara olma” hedefine ulaşmak için güçlü ve emin adımlar atmaktayız.
Elbette hedeflere ulaşmanın uzun soluklu bir süreç olduğunu biliyoruz. 1992 yılında sizlerle birlikte temellerini attığımız ERÇİMSAN Holding oluşumunun ve beraberinde ortaya koyduğumuz ilkelerin, kolektif ruh ile nasıl bir başarı yakaladığını artık çok daha iyi görmekteyiz.
Geldiğimiz noktada bizim için esas olan; o birlik ve beraberlik ruhunu her daim muhafaza etmek,  güçlü bir kurumsal yönetim anlayışı ile stratejik hedeflere ulaşmak, özellikle yönetim sistemleri açısından ihtiyaç duyulan sürdürülebilir enerjiyi bütün unsurlarımızla canlı kılmaktır.
Biz, ilk günden bu yana sizlerle birlikte hep güzel bir geleceğin hayalini kurduk. Birliğin ve dirliğin harcını sadece binaların temellerine değil, bizimle birlikte yola çıkan insanların yüreklerine de güçlü bir şekilde yerleştirmeyi hayal ettik.
29 yıl önce hep birlikte kollarımızı sıvadığımızda biliyorduk ki, biz neyi hayal edersek ve neyi hedeflersek o gerçek olur.
Zorluklar da çektik, sıkıntılı zamanlardan da geçtik ama her defasında kendimize anlamlı ve değerli bir yol çizmesini bildik. Umutlarımızı da asla yitirmedik.
Evet, bu belki çok uzun ve yorucu bir yoldu. Bunun en kıymetli şahitleri sizlersiniz.
29 yılda bu yolun etrafına insana dair birçok güzelliği koyduk. Çimento fabrikalarını, hazır beton tesislerini, işletmeleri, çalışanlarımızın emeklerini, çocuklarımızın rüyalarını, anne ve babalarımızın güvenlerini, insanlarımızın umutlarını, ülkemizin geleceğini, velhasıl hayallerimizi koyduk.
Bizim hayalimiz Aşkale'den başladı. Ama her seferinde ektiğimiz fidanların tohumları Rize'den Bursa'ya, Ağrı'dan Giresun'a, Erzurum'dan Samsun'a, Erzincan'dan Trabzon'a, Gümüşhane'den Artvin’e', Bilecik'ten Van'a, Aşkale’den uzak diyarlara  birer çınar oldu, büyüdü. İnşallah hep büyümeye de devam edecek.
Bütün bu hayallerimizi gerçekleştirmede emeği ve katkısı olan, bu güne kadar bize güç veren, başarılarımızı daim kılan, bizleri yıllardır hep daha iyiye ve ileriye taşıyan siz değerli ortaklarımız başta olmak üzere, çalışanlarımıza, müşterilerimize, bayilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yöneticilerimize ve en içten şekilde teşekkür ediyorum.