Yönetim Kurulu

Lütfü Yücelik

Yönetim Kurulu Başkanı

Naci Er

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Fatih Yücelik

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yavuz Saatcioğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Nihat Çağlar

Yönetim Kurulu Üyesi