ERÇİMSAN Holding | Yatırımcı İlişkileri | Finans Bilgileri

Duyurular

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Er-çim-san Holding A.Ş. aleyhine ;

1-Şirketimizin, 08.06.2023 tarihli Genel Kurul Toplantısında karara bağlanan ve gündemin 5.maddesinde yer alan "Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulunca tespit edilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanmasının Genel Kurulun onayına sunulması" ve gündemin 6.maddesinde yer alan T.T.K. 395. “Şirketle Muamele Yapma Yasağı ” T.T.K. 396. “Şirketle Rekabet Yapma Yasağı” ile ilgili olarak muamele izinlerinin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması," maddelerinin finansal tabloların görüşülmesi maddesi ile ilgili olduğundan bu maddelerin genel kurulda görüşülemeyeceğini, buna rağmen anılan maddelerin görüşülüp karara bağlandığını, bu nedenle 5. ve 6. Maddelere ilişkin alınan genel kurul kararının iptali,

2- Şirketimizin, 08.07.2023 tarihli Genel Kurul Toplantısının azlığın finansal tabloların görüşmelerinin ertelenmesinin talep etmesi üzerine Toplantı Başkanı tarafından genel kurulun ertelenmesine karar verilmesi nedeniyle anılan kararın iptali ,

İstemiyle, Erzurum Asliye Ticaret Mahkemesinin 2023/601 Esas. Numaralı dosyası ile dava açılmış olup, davanın ilk duruşması 27.11.2023 tarihinde yapılacaktır.