Erçimsan Holding

ERÇİMSAN Holding, 1992 yılında, bölge insanının ve kuruluşların bir araya gelmesi sonucunda kurulmuştur. Bünyesinde kurulmuş ve kurulacak olan iştiraklere yatırım, finansman ve organizasyon desteği sağlamak amacıyla faaliyete başlamıştır.
ERÇİMSAN Holding’in ilk büyük adımı, 1993 yılında, özelleştirilmek üzere Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi’ne devredilen Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş hisselerinin tümünü satın almak olmuştur. 
ERÇİMSAN Holding’in kuruluş aşamasında ortaklık yapısı önemli oranda, bölge insanı, müteşebbisler, esnaflar, sivil toplum örgütleri, özel idareler, belediyeler ve şirket çalışanlarından oluşmaktadır.

Sayılarla Erçimsan

Erçimsan Holding bünyesindeki ilk kuruluş olan Aşkale Çimento, 1971 yılında, Aşkale’de faaliyetine başlamıştır. Aradan geçen zaman içerisinde Trabzon, Van, Gümüşhane, Erzincan ve Samsun çimento fabrikaları ile sektörde önemli bir oyuncu haline gelen Aşkale Çimento Grubu'nun; Erzurum, Ağrı, Giresun, Samsun, Trabzon ve Van'da hazır beton tesisleri bulunmaktadır. Aşkale Çimento, 1993 yılındaki özelleştirme ile birlikte hem yatırımlarda hem de pazar payının genişletilmesi noktasında atılımda bulunmuş, geniş dağıtım ağı sayesinde müşterilerinin ürün ve hizmet ihtiyaçlarını zamanında karşılamayı başarmıştır. 
30+

Yıllık Tecrübe

20

Fabrika ve  Tesis

40+

İhracat Ülkesi

1800

Çalışan

Haberler