ERÇİMSAN HOLDİNG
 

   ERÇİMSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

     ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş. 05.08.1992 tarihinde bölge insanının ve kuruluşlarının bir araya gelmesi sonucunda kurulmuştur.

     ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş. Sermayesine ve yönetimine katıldığı kurulmuş ve kurulacak olan sermaye şirketlerine yatırım, finansman ve organizasyon desteği sağlamak amacı ile faaliyete başlamıştır.

     ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş.’nin ilk amacı; T.C. Başbakanlık Koordinasyon Kurulu’nun 30.07.1991 tarih ve 91/34 sayılı karar ile özelleştirilmek üzere T.C. Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresine devredilen Aşkale Çimento Sanayii T.A.Ş.’yi satın almak olmuştur.

     ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş. T.C. Başbakanlık K.O.İ’nin 09.04.1993 tarih ve 93/66 sayılı karar ile Aşkale Çimento Sanayii T.A.Ş.’nin hisselerinin %100’nü satın aldı. 17.06.1993 tarihinde ise satış sözleşmesi imzalandı.

     ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş.’nin halen 829 ortağı vardır. Kuruluş aşamasında ortaklık yapısı önemli oranda; bölge insanı, müteşebbisi, esnafı, sivil kitle örgütleri, özel idare, belediyeler ve şirket çalışanlarından oluşmaktadır. Şirket Ana Sözleşmesi gereği, kamu tüzel kişileri hariç, gerçek ve tüzel kişiler şirket hisselerinin %10’nundan fazlasına sahip olamazlar. Bu çerçevede

     ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş’de 21.595 adet hisse ve %17.9 pay oranı ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi en büyük ortaktır. Başka da hisse oranı %10’nu geçen gerçek ve tüzel kişi bulunmamaktadır.

     ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Naci ER, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih YÜCELİK, Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz SAATCİOĞLU ve Nihat ÇAĞLAR’dır.

     ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş.’ne bağlı ortaklıklar; Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş. ve Aşkale Çimento Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş.’dir. AŞKALE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.’ne bağlı Trabzon Çimento, Van Çimento, Gümüşhane Çimento, Erzincan Çimento, Bilecik Çimento Fabrikaları ile Erzurum-Ilıca, Erzurum-Aşkale, Ağrı, Trabzon, Bilecik, Bursa-Geçit, Bursa-Yenişehir, Bursa-Ovaakça, Trabzon-Beşikdüzü, Giresun-Tirebolu, Rize Hazır Beton Tesisleri ve Tercan taş kırma eleme tesisi, Altunkent kum eleme tesisi, Aşkale kum eleme tesisi, Erzincan Alçı Fabrikası, Batum Tesisi ile Aşkale Çimento Sigorta Hizmetleri Ltd. Şti. mevcuttur.

     ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş.’nin merkez adresi; Kazım Karabekir Cad. No:78 YAKUTİYE / ERZURUM’dur.

     ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş.’nin ödenmiş sermayesi 120.000,00-TL’dir. Hisse senetlerinin nominal değerleri 1,00- TL olup 120.000 Adet hisseye tekabül etmektedir.