Kıymetli ortaklarımız,

           Son yıllarda özellikle "Kurumsal Yönetim İlkelerini" pekiştirmek ve uygulamaya koyduğumuz bu anlayışı etkin kılmak, ilkelerimiz ışığında ve sizlerin verdiği destekle bunları yerine getirmek bizim için öncelik olmuştur.

         Elbette hedeflere ulaşmanın uzun soluklu bir süreç alacağını biliyoruz. 1992 yılında sizlerle birlikte yola çıktığımız ERÇİMSAN Holding oluşumunun ve beraberinde ortaya konulan ilkelerin, kollektif ruh ile nasıl bir başarı yakaladığını artık çok daha net görmekteyiz.

            Burada bizim için esas olan; o birlik ve beraberlik ruhunu muhafaza etmek,  güçlü bir kurumsal yönetim anlayışı ile stratejik hedeflere ulaşmak ve özellikle yönetim sistemleri açısından ihtiyaç duyulan sürdürülebilir enerjiyi bütün unsurlarımızla canlı kılmaktır.

            Biliyoruz ki, başarının en temel etkeni; her zaman uygun hedeflere yönelik zorlu çalışmalardır. Hedeflerini doğru belirlemeyen, bu hedeflere ulaşmak için zorlukları göze alamayan kişi, kurum ve devletlerin başarılı olmaları mümkün değildir. ERÇİMSAN Holding'in aldığı mesafeyi ve yakaladığı başarıları bu mantık içinde değerlendirmek doğru olur sanırım.

 

Değerli Ortaklarımız,

 

26 yıllık mücadelemizin sonunda gördük ki, hedefe ulaşmak için dikkate almamız gereken en önemli faktör planlı çalışmadır. Tek bir plan dahilinde tüm çabaların birleştirilmesi halinde, hedefin hiç de hayal olmadığını gördük.

            Türk Çimento sektörü bugün, üretimde Avrupa 1’incisi, dünyada ise en önemli 4'üncü üreticisi haline gelmiştir. Böylesi büyük bir sektör içinde; Aşkale, Trabzon, Van, Gümüşhane, Samsun, Bilecik ve Erzincan'daki çimento fabrikalarımızla güçlü bir marka haline geldik. Erzurum, Bursa, İstanbul, Ağrı, Aşkale, Giresun, Beşikdüzü, Trabzon, Tokat, Amasya ve Rize'de bulunan hazır beton işletmelerimiz ürün ve hizmet kalitesinde sürekli gelişme kaydederek dikkat çekmektedir.

            26 yıllık başarımızın karşılığı sadece ortaya çıkan bu fabrikalar ve tesisler değil; aynı zamanda temsil ettiğimiz değerlerin çıktısıdır.

 

            Kıymetli Ortaklarımız,

 

            ERÇİMSAN Holding, her türlü zorluğa rağmen; dimdik ayakta duran ve kendisine teslim edilen bayrağı hep yukarılara taşımak için mücadele eden tutkulu insanların bir araya geldiği sıcak bir yuvadır.

            Şirketimizin kurulduğu 1992 yılından bu yana, dünyada ve ülkemizde meydana gelen tüm belirsizlik ve çalkantılara rağmen, kararlılıkla, cesaretle ve akılcı kriz yöntemleriyle yatırımlar yapmaya, rekabet gücümüzü daha da artırmaya ve istikrarlı büyümeye devam ediyoruz. 

            15 Temmuz'daki alçak darbe girişimine inat, ülkemizin kalkınma hedeflerine destek olmaya yönelik hamlelerimizin en somut göstergesi ise Samsun Kavak'taki çimento fabrikamızdır. Buradaki yatırımla beraber Trabzon'daki yeni tesisimizde gücümüze güç kattık. Geçtiğimiz yıl diğer fabrika ve işletmelerimizde gerçekleştirdiğimiz kapasite artırımına yönelik projelerimiz de şirketimize dinamizm kattı.

Çocuklarımızın daha güzel ortamlarda eğitimi için gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri, temiz bir çevre için oluşturduğumuz özel orman ve yeşil alanları, çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak için getirilen dünya standartları, kaliteli insan kaynağı yetiştirmek için uygulamaya koyduğumuz çağdaş yöntemler, üretim süreçlerinde sürekli yenilenen teknolojik sistemler ve karlı bir şekilde büyüme için verilen mücadele; ERÇİMSAN Holding ruhuna inananlarla beraber hız kesmeden sürüyor.

Paylaşma kültürünü esas alan yönetim tarzımızla 2018 yılı içinde yeniliklerimize, yatırımlarımıza ve özellikle istihdam artırıcı atılımlarımıza devam edeceğiz.

 

Değerli Ortaklarımız,

 

ERÇİMSAN Holding; çevreye ve insana saygı, ürün ve hizmet kalitesinde sürekli gelişme, müşteri memnuniyeti, kişisel gelişim ve çalışanların başarı düzeyinin artırılması, yönetim sistemlerinin etkinliğini hedeflerinin odağına koymuştur. Bu ilkelerimizi sürekli geliştirmek ve en önemlisi de bunları ölçmek de bizim için çok değerlidir.

Tüm işletmelerinde benimsediği; çağdaş, güvenilir, rekabetçi ve dinamik yönetim anlayışıyla elde ettiği kaynaklarını Türkiye’nin enerjisine aktaran ERÇİMSAN Holding,  en çok tercih edilen marka olma hedefine doğru adım adım yaklaşıyor.

ERÇİMSAN Holding “bir numara olma” hedefine ulaşmak için güçlü ve emin adımlar atarken; insan kaynağında kaliteyi, iş sağlığında katılımı, çevresel unsurlarda yaşanabilirliliği, ürün kalitesinde müşteri memnuniyetini, sosyal hayatta paylaşımcılığı, yarınlarda esenliği, büyümede istikrarı ve tüm yönetim sistemlerinde sürdürülebilirliliği kendine şiar edinmiştir.

Hiç şüphesiz şeffaflık, adalet, sorumluluk ve hesap verebilirlik prensipleri tüm yönetim süreçlerimizde ve karar aşamalarımızda etkili olmaktadır.

Köklü bir geleneğin sahibi olan ERÇİMSAN Holding 26 yıldır olduğu gibi bundan sonra da paylaşmayı esas alarak, ülkemize katma değer yaratmaya, istihdam sağlamaya ve bir parçası olmaktan mutluluk duyduğumuz ülkemizin kalkınması için üzerine düşen ne varsa yapmayı sürdürecektir.

Birlikte çıktığımız bu yolda, bize güç veren, başarılarımızı daim kılan, bizleri yıllardır hep daha iyiye ve ileriye taşıyan siz değerli ortaklarımız başta olmak üzere, müşterilerimize, bayilerimize, iş ortaklarımıza, yöneticilerimize ve çalışanlarımıza en içten şekilde teşekkür ediyorum.

 

Lütfü Yücelik

Yönetim Kurulu Başkanı